"APGS Amsterdam stelt zich ten doel de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van haar leden,
in het bijzonder de leden van het Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie, te bevorderen."

Foto's