"APGS Amsterdam stelt zich ten doel de mentale en fysieke ontwikkeling van haar leden,
in het bijzonder de leden van het Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie, te bevorderen."

Evenementen