"APGS Amsterdam stelt zich ten doel de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van haar leden,
in het bijzonder de leden van het Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie, te bevorderen."

Evenementen

Foto's