Missie

Sporten is van wezenlijk belang om fit en gezond te blijven, immers een gezonde geest in een gezond lichaam stuwt de mens op naar een betere prestatie.
In onze dagelijkse werkzaamheden helpt het ons om situaties beter in te schatten en een goede conditie is dus van het grootste belang voor iedere politieman- of vrouw.
APGS kan u daarbij helpen en daarom is het goed om nog eens de doelstelling van onze vereniging onder uw aandacht te brengen.

Onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement zeggen:

De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van haar leden, in het bijzonder de leden van de Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie, te bevorderen.

De vereniging tracht het doel te bereiken door:

– haar leden gelegenheid te geven tot het beoefenen van die takken van sport waarvoor, naar de mening van het bestuur, voldoende belangstelling en mogelijkheden bestaan;

– het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden en trainingen;

– het houden van bijeenkomsten;

– toepassing van andere middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Natuurlijk moeten wij ook kunnen ontspannen en het zal u duidelijk zijn dat velen onder ons de noodzakelijke ontspanning vinden in het beoefenen van sport op wat voor wijze of niveau dan ook en die ontspanning vinden zij binnen onze vereniging.
Onze eenheid  heeft tenslotte een prachtige sportaccommodatie, waar bijna alle takken van sport beoefend kunnen worden.
Bent u nog geen lid, maar nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij onze vereniging, neem dan contact op met het secretariaat van APGS. Wij zullen u warm verwelkomen.

Jeroen van den Berg (secretaris)