Word lid!

Een goede conditie is van het grootste belang voor iedere politieman- of vrouw . Onze eenheid heeft een prachtige sportaccommodatie, waar bijna alle takken van sport beoefend kunnen worden.

Contributie:
Leden van de Nationale Politie en hun partners kunnen voor 17,50 euro per jaar lid worden van APGS
Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd.
Opzegging ervan dient voor 1 november van het lopende jaar plaats te hebben.

Hier kunt u zich online inschrijven. Dit kan uiteraard ook via het secretariaat van APGS. E-mail: apgs.a@tiscali.nl, Telefoon: 088-1690969

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.