KRAV MAGA politie

Krav Maga Reality Based: effectieve weerbaarheid voor de politie in deze tijd.

Het Krav Maga systeem is bedoeld voor iedereen die in korte tijd wil leren omgaan met gevaarlijke en bedreigende situaties in privé of tijdens ons politiewerk. We streven daarbij niet naar een onoverwinnelijkheid, maar naar een realistische en professionele weerbaarheid bedoeld voor in de Nederlandse samenleving. Onze Reality Based stijl is gericht op effectieve conflictvaardigheden tegen de toenemende agressie en onveiligheid op straat.

Krav Maga Reality Based gaat dan ook vooral over veiligheid organiseren, veiligheid herstellen en veiligheid behouden. We trainen daarom in de ruimste betekenis van het conflict. Van de fase ervoor tot en met de fase erna. Hierin spelen communicatie en psychologie ook belangrijke rollen, naast de inzichten in conflicten. Binnen de politie wordt daar momenteel veel onderzoek naar gedaan, onder andere over de rol van stress tijdens ons handelen. Onze instructeur Gerard Willemsen is tevens co-auteur van de politiewetenschapelijke uitgaven Trainen onder stress en Schieten of niet schieten. Daarom kunnen we ook trainen vanuit een wetenschappelijk bewezen methodiek en dat is zonder meer uniek.

Het trainen met stress dient namelijk wel zorgvuldig en veilig te gebeuren en je moet daarom goed weten hoe trainen onder druk werkt. Echte (instructeurs)opleidingen zijn hier helaas nog niet voor. Inmiddels zijn we bezig met de verdere ontwikkeling van programma’s voor Krav Maga Reality Based, waarin de wetenschappelijke trainingsmethodiek een belangrijke rol inneemt. We praten hier dan over de niveau’s van waarnemen (gevaarherkenning), communiceren (conflictcommunicatie), controleren (regie) en overleven (zelfverdediging) en trainen dit in diverse stresslevels. Veilig en professioneel optreden zijn de uitgangspunten. Onze trainingen worden aangeboden in modulen van 8 tot 12 lessen. We leren de cursisten om hun persoonlijke veiligheid te verbeteren. We houden daarbij rekening met de individuele vaardigheid, het inzicht en de persoonlijkheid van de cursist. En we zijn daarbij zeer praktijkgericht. We hebben inmiddels ook een goed contact met de Amerikaanse (militaire) politietrainer Jim Wagner: een autoriteit op tactisch gebied en zijn systeem is nauw verwant met ons Krav Maga systeem.

WAARSCHUWING Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats! Het Krav Maga systeem wordt momenteel in Nederland op diverse plaatsen onderricht, vanuit diverse bonden en achtergronden. Dat wil echter niet zeggen dat het systeem altijd op een zorgvuldige en professionele wijze wordt aangeleerd. Er zijn nogal wat instructeurs die zelf geen geweldservaring of kennis van de Nederlandse wetgeving hebben. Ook zijn commerciele belangen soms belangrijker dan de mentale of fysieke veiligheid van de cursist. Lesgeven is zonder meer een vak en dat vraagt didactische kennis en een veilige leeromgeving, zeker als het om trainen onder stress gaat. Wij juichen uw interesse voor het Krav Magasysteem natuurlijk toe, maar wees voorzichtig en zorgvuldig met uw leraarkeuze. Want lesgeven aan politiemedewerkers wordt maar al te graag als reclame ingezet en er zijn helaas te veel voorbeelden waarbij collega’s in de problemen zijn gekomen. Wees daarom zorgvuldig in uw keuze!

 

 

TRAININGSROOSTER

We trainen op maandagavond

van 18.00 – 19.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.

We zijn inmiddels een soort studiegroep Krav Maga geworden, waardoor ieder niveau in de les mee kan doen.

Heb je interesse, neem dan contact op om een keer een proefles mee te doen.

Contributie:
Basiscontributie APGS bedraagt 17,50 en voor deze afdeling bepaald per module.

Meer info via Gerard Willemsen, gerard.willemsen@politie.nl, 0620620643.