Tennis

Voordat je lid kunt worden van de tennisafdeling van APGS  moet je eerst (algemeen) lid zijn van  APGS. Aanmelden kan via de website van APGS. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Opzegging ervan dient voor 1 november van het lopende jaar plaats te hebben. Het lidmaatschap van de tennisafdeling kost 10,- euro per jaar voor A en 30,- euro per jaar voor B-leden. We noemen dat de interne contributie. De hoogte van de interne contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering van de tennis- afdeling – na voorafgaand overleg met het (hoofd)bestuur van APGS – vastgesteld.

REGLEMENT TENNISBANEN

De tennisafdeling beschikt over 6 tennisbanen. De ondergrond is gravel. De banen zijn vrij toegankelijk voor de leden van de tennisafdeling. Het bespelen van de banen is slechts toegestaan met tennisschoenen voorzien van een “fijn” profiel, geschikt voor gravel en kunstgras. Zgn. loopschoenen en schoenen voorzien van een grof profiel zijn verboden. Dat soort schoeisel veroorzaakt grote schade aan de banen. Introducé(e)s zijn in beginsel NIET toegestaan. In incidentele gevallen kan een bestuurslid van de tennis- afdeling een lid toestemming verlenen éénmalig een introducé(e) mee te nemen. Tijdens het spelen dient men fatsoenlijk gekleed te zijn. Spelen met bv ontbloot bovenlijf  is niet toegestaan, ook niet als het (erg) warm is. Bij exceptionele drukte op de banen dient men na 1 uur spelen de baan vrij te maken voor  wachtende leden van de tennisafdeling. Als er weer een baan vrij komt kan men – als men aan de beurt is – van die baan gebruik maken.

TOERNOOIEN EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN.

Jaarlijks organiseert het bestuur van de tennisafdeling een aantal toernooien, verdeeld over het jaar. Het Openingstoernooi, begin april, waarmee het tennisseizoen wordt geopend; het Martin van Gent- toernooi eind juni/begin juli; het Achterblijverstoernooi begin augustus ;  het Nazomertoernooi in september  en  het Sluitingstoernooi in oktober, waarmee het lopende seizoen formeel wordt afgesloten. Van de banen kan overigens ook gebruik worden gemaakt na het sluitingstoernooi. Pas als de vorstperiode aanbreekt, met inbegrip van regelmatige nachtvorst, worden de banen gesloten en de netten verwijderd. Eén keer per jaar organiseert het bestuur van de tennisafdeling de (Open) Clubkampioenschappen. Deelname daaraan staat open voor alle leden van APGS, dus ook voor niet-leden van de tennisafdeling. Door gebrek aan voldoende belangstelling over de afgelopen 2 jaren heeft het bestuur van de tennisafdeling besloten voorlopig geen clubkampioenschappen te organiseren. Tijdens toernooien en de clubkampioenschappen zijn alle banen ter beschikking van de  (toernooi-)leiding en kan er niet vrij worden gespeeld. De toernooien worden doorgaans gehouden tussen 11 en 17 uur.

VARIA.

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.15 uur en 14.00 uur wordt er tijdens het hele (zomer-)seizoen getennist door een groep veteranen (50+). Er worden vrijwel uitsluitend dubbels gespeeld. Na iedere set wordt gewisseld. Belangstellenden van iedere leeftijd zijn altijd welkom zich – al dan niet incidenteel – bij deze groep aan te sluiten. Daarnaast wordt tussen mei en eind oktober op de dinsdagavond een zgn. racketavond gehouden, waar na iedere set van partner wordt gewisseld. Daar is iedereen die mee wil tennissen  welkom.

BESTUUR TENNISAFDELING,

Voorzitter:
Wieger van Dijk
Tel. 0346560929
Mob. 0653855993
email: wieger.van.dijk@ziggo.nl

Secretaris:
J. (Hans) van Schaardenburg
Tel.     075.6178605
mob.   06.2451.6771
email:  35jvanschaar@live.nl

Penningmeester:
Pieter Pistoor
Tel.    02994.23367
mob.  06.2458.9820
email: pieterpistoor@hotmail.com

Verenigingscompetitieleider (VCL):
Johan Groot
Tel.     02975.67668
mob.   06.3379.9236
emai;: j.t.a.groot@kpnmail.nl